Dane firmy:

Mgr. Michal Práznovský
stonzwear.pl
oficjalny dystrybutor STONZ® Canada


Argentinska 1363, SK-92552 Šoporňa, Słowacja

E-Mail: info@stonzwear.pl
Sąd prowadzący rejestr: Galanta, Słowacja
Numer rejestru: 202-13107
NIP: 34953761
Numer VAT: SK1026993748

Nasze połączenie bankowe: Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Właściciel konta: Mgr. Michal Práznovský

Numer rachunku: 07 1090 2011 0000 0001 3164 9249

BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Komisja Europejska uruchomiła unijną platformę internetową ODR (online dispute resolution), służącą pozasądowemu rozwiązywaniu sporów dotyczących zakupów przez internet. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr Nie jesteśmy zobligowani, ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym d.s. sporów konsumentów.

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji: Mgr. Michal Práznovský, stonzwear.pl, Argentinska 1363, SK-92552 Šoporňa, Słowacja, Tel.: 00421/907699 735, E-Mail: info@stonzwear.pl

Kodeks dobrych praktyk:

Nasze działania mają na celu utrzymywanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym naszej firmy, a więc zarówno z naszymi klientami jak i innymi partnerami handlowymi. Wiemy, jak ważne oraz przynoszące korzyści, jest postępowanie według standardów etycznych. Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad: Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo i rzetelna obsługa. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy. Regularne monitorowanie dostępności i aktualności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe błędy oraz ciągłe dążenie do ich eliminowania. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy produktów. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki (np. dotyczących reklamacji, realizacji zamówienia, itp). Nieuchylanie się od wywiązania z zobowiązań m.in. związanych z obsługą reklamacji lub zwrotów. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast lub Zresetuj hasło