Czy można wymienić towar? Tak. Złożenie nowego zamówienia online to najszybszy sposób jak dostarczenie towarów do domu. Złóż nowe zamówienie i opłać je, a poprzednie zwróć - wtedy najszybciej otrzymasz nowy towar.

Zwróć towary, które chcesz wymienić/zwrócić na poniższy adres. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Adres do zwrotu:

Mgr. Michal Práznovský

stonzwear.pl

92552 Šoporňa č. 1363

Słowacja

Ogólne instrukcje zwrotu:

1) Proszę zwrócić towar w stanie nienaruszonym, nie noszonym, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zapakowanym, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie, z etykietami i ulotkami.

2) Proszę załączyć fakturę lub kopię faktury.

3) Zalecamy użycie dostawy z opcją śledzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę przesyłki po zwrocie przez kupującego.

4) Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w stopniu wykraczającym poza konieczny do określenia właściwości i funkcjonalności towarów.

5) Jeżeli warunki wymienione powyżej nie zostaną spełnione, towary zostaną zwrócone kupującemu na jego koszt.

Reklamacje

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek różnice między towarami na fakturze a towarami faktycznie dostarczonymi, lub jeśli zauważysz błąd produkcyjny, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas e-mailem na adres info@stonzwear.pl.

Podaj w opisie reklamacji:

(1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

(2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

(3) oraz swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji

Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu.

Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeśli masz inne pytania dotyczące zwrotów lub reklamacji, możesz skontaktować się z nami przez e-mail: info@stonzwear.pl.

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto??
Zaloguj się lub Zresetuj hasło